ORGANIZATOR
Kulturni centar Novi Pazar
Husein Memić, direktor
Mirza Redžepagić
Kenan Mačković
VIZUELNI IDENTITET
Ajna Zlatar
ODNOSI S JAVNOŠĆU
Aida Camović
HOSPITALITY
Jovana Grčić
  Almedin Varošanin
VIDEO PRODUKCIJA
Amar Čamo
Džejlan Ibrahimović
AUDIO PRODUKCIJA
Eric Bajramović
FOTO
Irfan Ličina
Samir Delić
UMJETNIČKI DIREKTOR
KONTAKT
KOORDINATOR 'GLAS ZEMANA'