DIREKTOR
Husein Memić
Mirza Redžepagić
Kenan Mačković
VIZUELNI IDENTITET
Ajna Zlatar
ODNOSI S JAVNOŠĆU
Dina Hadžajlić
VIDEO PRODUKCIJA
Amar Čamo
AUDIO PRODUKCIJA
Eric Bajramović
FOTO
Samir Delić
Ešref Džanefendić
UMJETNIČKI KOORDINATOR
KONTAKT
KOORDINATOR ''GLAS ZEMANA''