DIREKTOR
Husein Memić
Mirza Redžepagić
Kenan Mačković
VIZUELNI IDENTITET
Ajna Zlatar
ODNOSI S JAVNOŠĆU
Dina Hadžajlić
VIDEO PRODUKCIJA
Amar Čamo
Lejla Čamo
AUDIO PRODUKCIJA
Eric Bajramović
Momo Ladjević
FOTO
Samir Delić
Ešref Džanefendić
UMJETNIČKI KOORDINATORI
KONTAKT