FINALE GLASA ZEMANA 2021

1. Emina Porča

2. Esma Numanović

3. Jovana Baraksadić

4. Nejla Žunić & Idna Muminović (duet)

5. Olga Marković

6. Slađana Jolović

7. Stefana Lazić

8. Šaha Isaković

9. Tijana Bašić

*imena finalistkinja su poredana abecednim redom