FINALISTI "'GLASA ZEMANA 2020''

   
  -  Amnna Turković
(Sarajevo / BiH)

  -  Ana Stefanović (Beograd / Srbija)
  -  Emina Porča (Sarajevo / BiH)

  -  Ivana Stojanovska (Skopje / S. Makedonija)
  -  Jovana Baraksadić (Sremska Mitrovica / Srbija)

  -  Milica Dragović (Beograd / Srbija)

  -  Milica Milović (Podgorica / Crna Gora)
  -  Naida Sulejmani (Brčko / BiH)
  -  Sara Milivojević (Brčko / BiH)
  -  Stefan Spiroski (Struga / S. Makedonija)

* imena finalista su poredana abecednim redom